Wydarzenia Wydarzenia

#PrzerwanyMarsz

2 września na terenie Szkoły Podstawowej w Niestachowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Ponieważ w tym roku obchodzimy 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, przeprowadzona została także ogólnopolska akcja ,,Przerwany Marsz”. Akcja ta polegała na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch wojny marszu ówczesnej młodzieży. Podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć leśników. Swoją obecnością zaszczycił nas nasz emerytowany pracownik – Pan Nadleśniczy Grzegorz Banach, który urodził się w okresie okupacji i należy do pokolenia ,,Dzieci Wojny”. Jak wspomina, podczas zakończenia II wojny światowej miał tylko 3 lata i nie pamięta dokładnie okresu okupacji. Opowiedział nam o swoich wspomnieniach z dzieciństwa, kiedy Polska odradzała się z ruin, a życie w niej związane było z ubóstwem, głodem i straszną biedą. Mnóstwo dzieci ginęło, szczególnie chłopcy, nieświadomie bawiąc się niewypałami, których nie brakowało w pobliskim lesie czy łące. Opowiedział nam także o przeżyciach swojego taty, który z bronią w rękach mimo przewagi złowrogich sił walczył do ostatnich chwil o nasz kraj - następnie trafił do niewoli.  

Dla współczesnej młodzieży temat wojny może wydawać się abstrakcyjny. Jednak wysłuchując takich opowiadań zaczynamy doceniać szczęście jakim jest życie w wolnej Polsce.

Uczestnicząc w akcji ,,Przerwany Marsz” podziękowaliśmy Dzieciom Wojny za to co zrobiły dla naszego kraju - dzięki temu, że one wytrwały, dzisiaj młode pokolenie może spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów. Kulminacyjnym momentem było wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego – w ten sposób dokończyliśmy coś co kiedyś w tragiczny sposób zostało przerwane.

 

 

 ,,Mam prośbę - pamiętajcie o nas, jak odejdziemy na wieczną wartę.

Miałam lat 14, a teraz w grudniu kończę 90.”

Te słowa wypowiedziała „Lidka" na pogrzebie dowódcy Batalionu „Zośka” Ryszarda Białousa.

Pokolenie Dzieci Wojny może być spokojne, ponieważ ówczesna młodzież pamięta – udowodnili to dzisiaj uczestnicząc w wydarzeniu oraz modląc się i składając kwiaty przy pomniku poległych w 1944 r partyzantów AK oddziału ,,Wybranieccy” pod dowódcą Barabasza, którzy 7 lipca 1944 roku stoczyli zwycięską walkę z hitlerowskim okupantem.

Cześć i chwała Bohaterom!