Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja nizinna

Nadleśnictwo Daleszyce jest beneficjentem projektu :„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". W ramach projektu realizowane zostało przedsięwzięcie polegające  na remoncie  zbiorników retencyjnych (4 stawów śródleśnych o łącznej powierzchni 2,55 ha) zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Daleszyce, obręb Daleszyce, leśnictwo Sieraków,  oddziały 53d, 53f, 54d-55d, 54c . Inwestycję zakończono w roku 2013. Zbiorniki retencjononują obecnie w zbiornikach wyremontowanych w ramach projektu ( z uwzględnieniem podsiąkania) minimum 137200 m3 wody.