Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Daleszyce
Nadleśnictwo Daleszyce
41 307 19 40, 41 317 19 68
41 317 12 71

Adres

ul. Zakościele 7A

26-021 Daleszyce

Nadleśniczy
Tomasz Guz
41 317 19 68
Zastęca Nadleśniczego
Michał Ostrowski
785994625
Główny Księgowy
Danuta Ramza
695100837
Sekretarz
Łukasz Kowalczyk
785994631
Rzecznik prasowy
Tomasz Stachera
535 811 823; 41 317 19 68 w. 111

Dział Gospodarki leśnej

Mariusz Ławrentiuk
Starszy specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: 785994664
Rafał Radek
St. specjalista ds. pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: 695100834
Tomasz Stachera
Specjalista ds. ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej oraz rzecznik prasowy
Tel.: 535811823
Beata Harabin
Referent ds. edukacji przyrodniczo- leśnej, ochrony przyrody i gospodarki łowieckiej
Tel.: 41 3171968 w. 112
Irena Tusień
St. specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 785994206

Straż Leśna

Krzysztof Gola
Komendant Posterunku SL:
Tel.: 695100782
Jarosław Spółczyński
Strażnik leśny
Tel.: 605129397
Tomasz Wychowaniec
Strażnik leśny
Tel.: 785994637
Tomasz Zbróg
Strażnik leśny
Tel.: 785994639

Inżynierowie Nadzoru

Waldemar Szewczyk
Inżynier Nadzoru
Tel.: 785994785
Jan Gajewski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 785994648

Dział Finsnsowo- Księgowy

Aneta Kaczmarska
Księgowy- Kasa
Tel.: 785994623
Justyna Gajewska
księgowy
Tel.: 41 3171968
Kinga Knap
księgowy
Tel.: 41 3171968
Teresa Bąk
St. księgowy
Tel.: 41 3171968

Kadry

Renata Rolko
Specjaslista ds. kadrowych
Tel.: 536567806

Dział Administracyjno Gospodarczy

Łukasz Kowalczyk
Sekretarz
Tel.: 785994631
Magdalena Kania
St. specjalista
Tel.: 785994660
Magdalena Maraszek
St referent
Tel.: 41 3171968
Błażej Gola
St. referent
Tel.: 785994631
Dorota Zięba
Referent - Sekretariat
Tel.: 413171968