Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA Z WYBORU OFERT - PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

Nadleśnictwo Daleszyce informuje o wyborze ofert w postępowaniach przetargowych na dzierżawę gruntów rolnych:

 – postępowanie ZG.2217.9.1.2019 (dot. dzierżawy gruntu o pow. 0,6100 ha)

 – postępowanie ZG.2217.9.2.2019 (dot. dzierżawy gruntu o pow. 2,4151 ha)

więcej informacji https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_daleszyce/komunikaty_i_ogloszenia