Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy Powstańcom

Tradycyjnie już w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego daleszyccy leśnicy oddają hołd Bohaterom narodowo- wyzwoleńczego czynu lat 1863/64.

W lasach daleszyckich tworzył się oddział powstańczy mjr. Karola Kality Rębajły, który pod Cisowem stworzył powstańczy obóz.

W Lasach Cisowskich przebywali podczas powstania również płk. Dionizy Czachowski, oraz generałowie Hauke Bosak i Marian Langiewicz.