Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Daleszyce

Nadleśnictwo Daleszyce zarządza lasami o powierzchni blisko 12,5 tys. ha

1.      Obszar.

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi 42 461,91 ha.

Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo to 12 407 ha w tym powierzchnia lasów 12123,01  ha.

 

2.      Podział administracyjny kraju w zasięgu działania Nadleśnictwa.

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: kielecki

Gminy:Bieliny,Daleszyce, Górno, Masłów, Morawica, Pierzchnica

3.      Podział lasu wg funkcji.

- Rezerwaty przyrody            - 475,59 ha

- Lasy ochronne                      - 9628,19 ha

- Lasy gospodarcze                - 1863,88 ha

 

4.      Podział drzewostanów nadleśnictwa ze względu na żyzność i uwilgotnienie

Wg grup żyzności:

- siedliska borowe                - 3527,24 ha   29,82 %

- siedliska lasowe                 - 3029,28 ha  25,61 %

- siedliska borowe wyżynne -      82,55 ha     0,70 %

- siedliska lasowe wyżynne - 4538,91 ha     38,39 %

- siedliska lasowe górskie    –   647,50 ha     5,48 %

 

Wg stopni uwilgotnienia:

- świeże                      - 8537,57 ha  72,20 %

- wilgotne                   - 2809,32 ha    23,80 %

- bagienne                   - 478,59 ha       4,0  %